Тісний зв’язок з Замовниками і оперативне вирішення завдань поточного і перспективного розвитку підприємств