Мінімізація негативних наслідків виробничої діяльності підприємств на навколишнє середовище