Justification of the method of determination of the border overburden ratio

kakie-byvayut-nauchnye-stati-3